Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

Υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Ιωάννης Κακαράς

.

τηλ. 24410 80033  E-mail: kakaras@teilar.gr 

Website:  www.wdft.teilar.gr/kakaras

 

Τεχνολογία ξύλινων δομικών κατασκευών

 

Εξάμηνο: Ζ΄

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες θεωρίας: 3 ώρες / εβδομάδα (Δευτέρα  μ.μ. αίθουσα 4)

Ώρες εργαστηρίου: 2 ώρες / εβδομάδα

Ώρες του διδάσκοντα για συνεργασία: Δευτέρα  17-19 μ.μ.

 

ΣΚΟΠΟΣ

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις τεχνολογίας αλλά και δεξιότητες που αφορούν ξύλινες δομικές κατασκευές όπως κατοικίες με ξύλινο σκελετό, στέγες, κουφώματα, ξυλοκατασκευές υπαίθρου, εφαρμογές του ξύλου στην γεωργία, κτηνοτροφία και την ναυπηγική.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Προϊόντα ξύλου που χρησιμοποιούνται σε δομικές κατασκευές. Κατοικίες με ξύλινο σκελετό, κορμόσπιτα – διεθνής πρακτική. Πατώματα, κουφώματα, κατασκευές χώρων αναψυχής. Εφαρμογές ξύλου σε υγρές περιοχές και μέσα στο έδαφος και το νερό. Εφαρμογές ξύλου στη γεωργία – κτηνοτροφία. Συντήρηση κατασκευών ξύλου. Εφαρμογές του ξύλου στην Ελλάδα.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος προβλέπεται Άσκηση Πράξης (Α.Π.), μία ώρα την εβδομάδα, στα πλαίσια της οποίας κάθε σπουδαστής (τρια) επιλέγει ένα θέμα από τις διδακτικές ενότητες του μαθήματος με ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον, για το οποίο εκπονεί  ολοκληρωμένη εργασία 15 σελίδων και άνω, τηρώντας τις προδιαγραφές εκπόνησης πτυχιακών εργασιών.  

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δημήτρης Ρίζος 1998. Οι ξύλινες κατασκευές και τα αντικολλητά ξύλα (Τόμοι Α και Β). Εκδόσεις ΙΩΝ 1998.

Κατσαραγάκης Ελισσαίος 2000. Ξύλινες κατασκευές. Ε.Μ.Π. 2000.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τσουμής Γ. (1983). Επιστήμη του Ξύλου. Τόμος Α - Δομή και Ιδιότητες. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

Κατσαραγάκης Ελισσαίος 2000. Ξύλινες κατασκευές. Ε.Μ.Π. 2000.

Zwerger Klaus 2000. Wood and wood joints. Birkhauser, Basel.Berlin.Boston. 2000

Desch H. 1993. Timber, Its structure, properties and utilization. Macmillan 2000

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

(τεχνολογία κατασκευής, πρώτες ύλες, εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο)

 

www.minda.de     www.holz-pfeifer.com     www.binderholz.com     www.lightweight-network.com  www.remade.com.br    www.parkellas.gr  www.germantimber.com  www.frimpeks.com.tr  www.woodsystem.com  www.holzbau.com  www.tecnaria.com  www.alcomax.co.kr  www.finforest.com  www.moelven.com  www.wemaprobst.de  www.dgfh.de  www.interwood.gr  www.rehau.gr  www.econordic.gr  www.lapinpunahonka.fi  www.hirsiset.com  www.aristotehnimata.gr  www.prokat-assos.gr  www.jela-rane.com  www.bloumas.gr  www.hundegger.de  www.fhcc.gr  www.kallergis.gr  www.zeus-village.gr  www.schmidler.de  www.AUERTECH.AT  www.Holzindustrie-Schlitz.de  www.wolfsystem.co.uk  www.germantimber.com  www.gutex.de  www.kovalex.de  www.edifice.gr  www.eltomation.com  www.lignotrend.com  www.hochwald.com  www.f-stop.be  www.bambutec.org  www.ermisltd.com     www.schilling-knobel.de 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης: Την 10η εβδομάδα των μαθημάτων με χρήση  ερωτηματολογίου, θα γίνει αξιολόγηση του διδάσκοντα και της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας - ανωνύμως - από τους σπουδαστές.