English

x   
Γενικές Αρχές και Στόχοι
 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

Συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας της τεχνολογικής εκπαίδευσης & έρευνας.

Προώθηση της αριστείας και του καλού παραδείγματος.

Ενθάρρυνση & υλοποίηση καλών πρακτικών.            

Διαφάνεια στη διοίκηση και τη λήψη αποφάσεων.

Διατήρηση και ενίσχυση φιλικού περιβάλλοντος και κλίματος μεταξύ των μελών του Τμήματος.

Ακαδημαϊκή ελευθερία.

Ήθος και δικαιοσύνη, ευγένεια και μετριοπάθεια.

Σεβασμός σ’ όλες τις απόψεις - αποδοχή της αντίθετης άποψης.

Διαρκής εσωτερική αντικειμενική αξιολόγηση του έργου μας.

Ανεξαρτησία από κόμματα & φοιτητικές παρατάξεις.

 

  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ

Διαφάνεια  – ενημέρωση και αποστολή όλων των πρακτικών οργάνων διοίκησης και αποφάσεων σε όλο το προσωπικό.

Σταθερή επιδίωξη δημιουργίας και διατήρησης ήρεμου και δημιουργικού κλίματος μεταξύ των μελών ΕΠ-ΕΡΔΙΠ-ΕΤΠ.

Προσπάθεια για οικειοθελή προσέλκυση των φοιτητών (αυτενέργεια) για παρακολούθηση των παραδόσεων θεωρίας και εργαστηρίων.

Διάχυση των βασικών αρχών επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών.

Αντικειμενική αξιολόγηση των φοιτητών και συνέχιση της αξιολόγησης όλων των εκπαιδευτικών (μονίμων και εκτάκτων).

Επιδίωξη τακτικών συναντήσεων κάθε εβδομάδα όλων των μελών του Τμήματος (συζήτηση & λήψη αποφάσεων, βελτίωση προσωπικών σχέσεων & αλληλεπίδραση)

Ουσιαστική ενημέρωση και παροχή συμβουλών στους φοιτητές από τον Σύμβουλο σπουδών του Τμήματος.

Παρακίνηση του ΕΠ για εργασίες και έγκριτες δημοσιεύσεις του ερευνητικού έργου σε διεθνή journals.

Ενίσχυση του πνεύματος συναδελφικότητας και σεβασμού των αναγκών συναδέλφων, με διαφανείς κανόνες δικαίου.

Αυστηρή απαγόρευση του καπνίσματος εντός των κτιρίων μας.

Εμμονή στην καθαριότητα και ευπρέπεια των χώρων όλων των εργαστηρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Τμήματος

Οποιεσδήποτε παρεμβάσεις στους χώρους μας πρέπει να βασίζονται σε αποδεκτά αισθητικά και λειτουργικά κριτήρια.

Υποστήριξη και παρακίνηση του ΕΠ για ανάληψη πρωτοβουλιών και υποβολής ερευνητικών προτάσεων & δράσεων καινοτομίας.

Διαφάνεια στη διαχείριση προγραμμάτων και κονδυλίων έρευνας και έργων – διαφάνεια και λογοδοσία

Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του Τμήματος στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας - επιδίωξη στενότερης συνεργασίας με όλους τους φορείς της πόλης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οργάνωση ημερίδων και διαλέξεων για τον κλάδο ξύλου και επίπλου σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και των διεθνών σχέσεων του Τμήματος μέσω δράσεων COST και ερευνητικών συνεργασιών.

Συνεχής επαφή και σύνδεση με τις ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών.

Συνεχής έρευνα για τις προοπτικές και την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων του Τμήματος.

Πολιτική ανοιχτών θυρών για τον πολίτη – τα μέλη ΕΠ του Τμήματος υποχρεούνται  να στηρίζουν και να υποστηρίζουν επιστημονικά και τεχνικά τους πολίτες που έχουν πέσει θύματα εξαπάτησης σε προϊόντα ή κατασκευές

 

Βραχυχρόνιοι Στόχοι 

Δημιουργία νέου οργανογράμματος στο Τμήμα - κατανομή
αρμοδιοτήτων και θέσεων ευθύνης στο προσωπικό (υλοποίηση: Πρόεδρος Τμήματος)

Αναβάθμιση των διδακτικών σημειώσεων σε όλα τα μαθήματα θεωρίας (υλοποίηση: Μέλη ΕΠ)

Αξιολόγηση του έργου μας διά των  ετησίων απολογισμών δραστηριοτήτων του ΕΠ και ΕΡΔΙΠ & δημοσιοποίηση αυτών (υλοποίηση: Πρόεδρος Τμήματος & ΟΜΕΑ Τμήματος)

Επικαιροποίηση των βιογραφικών σημειωμάτων & των ιστοσελίδων των μελών ΕΠ στην ιστοσελίδα του Τμήματος (υλοποίηση: Ι. Ντιντάκης, Δ. Αγγελούσης)

Προγραμματισμός και υλοποίηση τεχνολογικών έργων και κατασκευών για την πλήρη διαμόρφωση και καλλωπισμό των χώρων μας (υλοποίηση: Δ. Λαμπούδης, Μ. Σκαρβέλης, Γ. Μπόθος)

Επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός με νέους τρόπους της κεντρικής ιστοσελίδας του Τμήματος και βελτίωσή της τόσο αισθητικά όσο και σε ποιοτικό περιεχόμενο (υλοποίηση: Πρόεδρος Τμήματος, Δ. Αγγελούσης)

Αξιοποίηση των στελεχών ΕΡΔΙΠ και ΕΤΠ από όλο το μόνιμο ΕΠ – συνεργασίες και συνέργειες σε δράσεις και έργα έρευνας (υλοποίηση: Μέλη ΕΠ)

Καθιέρωση ημέρας καριέρας – δηλ. συνεντεύξεων αποφοίτων από επιχειρήσεις (στο Τμήμα) την ημέρα ορκωμοσίας τους (υλοποίηση: Πρόεδρος Τμήματος)

Πρωτοβουλίες του ΕΠ για εκδόσεις διδακτικών συγγραμμάτων σε εξειδικευμένα μαθήματα του Τμήματος (υλοποίηση: όλα τα Μέλη ΕΠ)

Συγγραφή εγχειριδίων εργαστηριακής ύλης τα οποία θα αναρτηθούν στo Dionysos για τους φοιτητές (υλοποίηση: Μέλη ΕΠ)

Υποστήριξη των πτυχιούχων μας που επιθυμούν να αναζητήσουν ευκαιρίες στο εξωτερικό – βοήθεια με κάθε πρόσφορο μέσο (υλοποίηση: Γ. Μαντάνης, Γ. Νταλός, Θ. Μπάμπαλης, Ι. Παπαδόπουλος, Μ. Σκαρβέλης)

Δημιουργία χώρου / εκθετηρίου για μουσειακή έκθεση παλαιών εργαλείων κατεργασίας ξύλου, εντός του Τμήματος (υλοποίηση: Δ. Λαμπούδης, Α. Γαλαγάλας, Κ. Νινίκας)

Δημιουργία χώρου έκθεσης των έργων των σπουδαστών - έκθεση σε προθήκες πρωτότυπων σχεδίων και έργων (υλοποίηση: Θ. Μπάμπαλης, Γ. Μπόθος)

Ενεργή συμμετοχή όλων των μελών - επαφές και επισκέψεις σε Λύκεια και ΣΕΚ για προβολή του Τμήματος σε μαθητές με σκοπό την προσέλκυση εισακτέων με υψηλότερο μαθησιακό επίπεδο (υλοποίηση: όλα τα Μέλη ΕΠ-ΕΡΔΙΠ-ΕΤΠ)

Οργάνωση και εντατικοποίηση δράσεων ημερίδων κατάρτισης σε τεχνικά θέματα για επιχειρήσεις, φορείς, και στελέχη (υλοποίηση: Γ. Νταλός, Ι. Παπαδόπουλος, Ι. Ντιντάκης)

Καθιέρωση ετήσιας ημερίδας στο Τμήμα, ως τεχνικού συνεδρίου με παρουσιάσεις πάνω σε επίκαιρα τεχνικά θέματα (υλοποίηση: Γ. Μαντάνης, Γ. Νταλός, Θ. Μπάμπαλης)

Οργάνωση φιλοξενίας - ειδικής εκδήλωσης στο Τμήμα με ομιλητή μια εξέχουσα προσωπικότητα της χώρας μας σε θέματα κοινωνικά-φιλοσοφικά-πολιτικά-ιατρικά-κ.α. (υλοποίηση: Πρόεδρος Τμήματος)

Αποτελεσματικότερες ερευνητικές συνεργασίες εντός του Τμήματος με στόχο το άριστο επιστημονικό αποτέλεσμα (referred journal papers) (υλοποίηση: Μέλη ΕΠ)

Καθιέρωση ετήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής εσωτερικού σε επιχειρήσεις του κλάδου ξύλου-επίπλου με συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος (υλοποίηση: Ι. Παπαδόπουλος)

Οργάνωση κάθε εξάμηνο σειράς διαλέξεων από ειδικούς σε μαθήματα θεωρίας ή ασκήσεων πράξης για θέματα αιχμής (υλοποίηση: Πρόεδρος Τμήματος, Μ. Σκαρβέλης, Θ. Μπάμπαλης)

 

Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι (τα επόμενα 3 έτη)

Οργάνωση ενός αυτοδύναμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, εντός του Τμήματος (υλοποίηση: Επιτροπή ΠΜΣ)

Δημιουργία network σε όλη την Ευρώπη μέσω συνδέσμων επιχειρήσεων και φορέων για απορρόφηση αποφοίτων του Τμήματος (υλοποίηση: Γ. Μαντάνης, Θ. Μπάμπαλης)

Καθιέρωση ετήσιας διεθνούς εκπαιδευτικής εκδρομής για τους τελειόφοιτους σπουδαστές, κάθε άνοιξη, σε μεγάλη έκθεση επίπλου-ξύλου της Ευρώπης (υλοποίηση: Γ. Νταλός)

Προώθηση πολλαπλών συνεργασιών Erasmus με ΑΕΙ του εξωτερικού (υλοποίηση: Γ. Νταλός, Ι. Ντιντάκης, Μ. Σκαρβέλης)

 

Μακροπρόθεσμοι Στόχοι (>5ετία)

Τακτική συμμετοχή των εργαστηρίων του Τμήματος σε αμιγώς ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε.  – συνεργασίες με αναγνωρισμένα κέντρα έρευνας και ΑΕΙ (υλοποίηση: μέλη ΕΠ)

Τακτική διοργάνωση -κάθε 2 έτη- Επιστημονικού Συνεδρίου στην Καρδίτσα για θέματα ξύλου και επίπλου με προσέλκυση ομιλητών από επιχειρήσεις και ΑΕΙ όλης της χώρας (υλοποίηση: Σ. Καραστεργίου, Γ. Μαντάνης, Δ. Λαμπούδης)

Επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας και της ελληνικής αγοράς (υλοποίηση: Σ. Καραστεργίου, Θ. Μπάμπαλης)

Ολοκλήρωση της αναγνωρισιμότητας του Τμήματος σε όλη τη χώρα – το Τμήμα να καταστεί γνωστό σε όλο το πανελλήνιο και να έχει αναγνωριστεί σ’ όλα τα επίπεδα η κύρια συμβολή του (υλοποίηση: μέλη ΕΠ-ΕΡΔΙΠ-ΕΤΠ)

 

Θέσεις πρακτικής άσκησης
Θέσεις Εργασίας - Απασχόληση αποφοίτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ERASMUS
CD προβολής τμήματος
Οδηγός Επαγγέλματος για τους Πτυχιούχους
Καταληκτικές Ημερομηνίες Εξαμήνου
Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών
Δικαιολογητικά για νεοεισακτέους
Εκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
Newsletters Τμήματος
 
http://e-class.teilar.gr/

Διεύθυνση Τμήματος
ΤΕΙ Λάρισας
Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
Β. Γρίβα 11, ΤΚ 43100 Καρδίτσα
Τηλ. Γραμματείας:
24410-28299
FAX Γραμματείας
24410-79220

Email:secry-wood@teilar.gr
Χρήσιμα Έγγραφα

Copyright © 2010 Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου