English

x   
Εμφάνιση Νέου - Ανακοίνωσης του Τμήματος

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 
Δικαιολογητικά εγγραφής πρωτοετών στις φοιτητικές εστίες Καρδίτσας
29/08/2018
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Η υποβολή των αιτήσεων στέγασης των Πρωτοετών Φοιτητών στις Φοιτητικές Εστίες Καρδίτσας θα γίνεται από 28 Αυγούστου μέχρι και την πρώτη εβδομάδα Εγγραφών.

Βήματα Διαδικασίας

1.Υπογραφή Εντύπου Ενημέρωσης και λήψης Συγκατάθεσης.
2.Χορήγηση στον σπουδαστή αίτησης προς συμπλήρωση.
3.Συμπλήρωση αίτησης από τον φοιτητή και παράδοση της με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το Έντυπο Συναίνεσης (εις διπλούν) στον αρμόδιο υπάλληλο.
Σε περίπτωση που η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατεθούν από άλλο πρόσωπο, το Έντυπο Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά με e-mail, αφού υπογραφεί από τον αιτούντα και σκαναριστεί.
4.Έλεγχος δικαιολογητικών
5.Κοινοποίηση αποτελεσμάτων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΕΓΓΡΑΦΑ
• Έντυπο ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης
• Βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος που φοιτά ο φοιτητής
• Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου φορολογικού (2016) έτους της οικείας εφορίας για το οικογενειακό εισόδημα των γονιών του και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλουν οι ίδιοι φορολογική δήλωση.
• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο (διάρκειας εξαμήνου)
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 όπου δηλώνεται:
o ο τόπος μόνιμης κατοικίας
o ότι δεν είναι πτυχιούχος άλλης σχολής
• Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης από τον οικείο Δήμο.
• Μία πρόσφατη φωτογραφία του φοιτητή
Όσοι από τους υποψήφιους επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από την δημόσια υγειονομική επιτροπή.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ:
• Διαβατήριο και άδεια παραμονής
• Βεβαίωση οικονομική εφορίας από τον τόπο καταγωγής ή βεβαίωση Πρεσβείας ή Προξενείου

Ειδικές περιπτώσεις
• Διαζευγμένοι γονείς ( διαζευκτήριο γονέων)
• Αναπηρία γονέων πάνω από 67% (Βεβαίωση από την δημόσια υγειονομική επιτροπή)
• Άνεργος γονιός (φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ)
• Αδέλφια που σπουδάζουν σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία (στοιχεία που φαίνονται από σχετική βεβαίωση για κάθε παιδί)
• Αναπηρία αδελφής/ου πάνω από 67%

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορείτε να υποβάλλετε απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους (Νόμος 4250/2014 - ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων στέγασης είναι:
1. Για τους πρωτοετείς φοιτητές από την έκδοση των αποτελεσμάτων μέχρι την πρώτη εβδομάδα των εγγραφών τους.
2. Για τους φοιτητές παλαιών ετών από τις 7 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2018.

Ειδικές κατηγορίες φοιτητών:

• Ομογενείς, Κύπριοι κλπ υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για στέγαση την αντίστοιχη περίοδο εγγραφής τους στο οικείο τμήμα που ορίζεται κάθε χρόνο από το ΥΠΕΠΘ
• Μεταπτυχιακοί φοιτητές με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε ποσοστό 1% των συνολικών θέσεων
• Επιλογή των οικοτρόφων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας.
• Η φοιτητική Εστία του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην Καρδίτσα έχει δυνατότητα στέγασης 100 φοιτητών.

Σημείωση: Για την εκτύπωση της αίτησης και του εντύπου ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης (το οποίο εκτυπώνεται εις διπλούν και υπογράφεται) θα μεταβείτε στην κεντρική σελίδα του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ → Ενημέρωση Φοιτητών → Στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες – Δικαιολογητικά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φοιτητική Εστία Καρδίτσας του ΤΕΙ Θεσσαλίας
Τέρμα Μαυρομιχάλη
Τ.Κ: 43100
ΤΗΛ. 24410 - 72042
FAX: 24410 - 72575
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Τζουβάρα Όλγα


 

<< Επιστροφή

 

 

 

Θέσεις πρακτικής άσκησης
Θέσεις Εργασίας - Απασχόληση αποφοίτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ERASMUS
CD προβολής τμήματος
Οδηγός Επαγγέλματος για τους Πτυχιούχους
Καταληκτικές Ημερομηνίες Εξαμήνου
Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών
Δικαιολογητικά για νεοεισακτέους
Εκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
Newsletters Τμήματος
 
 
http://e-class.teilar.gr/

Διεύθυνση Τμήματος
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
Β. Γρίβα 11, ΤΚ 43100 Καρδίτσα
Τηλ. Γραμματείας:
24410-64730
FAX Γραμματείας
24410-64731

Email:secry-wood@teilar.grΧρήσιμα Έγγραφα

Copyright © 2010 Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου