15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Καρδίτσα 16-19 Οκτωβρίου 2011
15ΠΔΣ

Αρχική Σελίδα
Χώρος Διεξαγωγής
Πρόσβαση
Διαμονή
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Επιστημονική Επιτροπή
Οργανωτική Επιτροπή
Χορηγοί
Σύνδεσμοι - Αξιοθέατα
Οδηγίες
Καταλυτικές Ημερομηνίες
Δήλωση Συμμετοχής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Ζάγκας Θ., Αν. Καθηγητής
2) Τσιτσώνη Θ., Αν. Καθηγήτρια
3) Γρηγοριάδης Ν., Αν. Ερευνητής
4) Στεφανίδης Π., Αν. Καθηγητής
5) Βουλγαρίδης Η., Καθηγητής
6) Μελιάδης Ι., Αν. Ερευνητής
7) Πλατής Π., Τακτ. Ερευνητής
8) Χριστοδούλου Α., Αν. Καθηγητής
9) Σκαλτσογιάννης Α., Καθηγητής
10) Σπανός Ι., Τακτ. Ερευνητής
11) Σπανός Κ., Τακτ. Ερευνητής
12) Νταλός Γ., Αν. Καθηγητής
13) Μαντάνης Γ., Καθηγητής
14) Καραστεργίου Σ., Αν. Καθηγητής
15) Παπαδόπουλος Ι., Αν. Καθηγητής
16) Κουλουκούρας Η., M.Sc, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος