15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Καρδίτσα 16-19 Οκτωβρίου 2011
15ΠΔΣ

Αρχική Σελίδα
Χώρος Διεξαγωγής
Πρόσβαση
Διαμονή
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Επιστημονική Επιτροπή
Οργανωτική Επιτροπή
Χορηγοί
Σύνδεσμοι - Αξιοθέατα
Οδηγίες
Καταλυτικές Ημερομηνίες
Δήλωση Συμμετοχής

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

1) Ζάγκας Θεοχάρης, Πρόεδρος (Πρόεδρος ΕΔΕ)
2) Τσιτσώνη Θέκλα, Αντιπρόεδρος (Αντιπρόεδρος ΕΔΕ)
3) Νικόλαος Γρηγοριάδης, Γενικός Γραμματέας (Γενικός Γραμματέας ΕΔΕ)
4) Ηλίας Κουλουκούρας, Ταμίας (Ταμίας ΕΔΕ)
5) Ελευθέριος Σταματόπουλος, Μέλος (Μέλος ΕΔΕ)
6) Στεφανίδης Παναγιώτης, Μέλος
7) Βουλγαρίδης Ηλίας, Μέλος (Πρόεδρος Σχολής Δασολογίας και Φ.Π.)
8) Κακαράς Ιωάννης, Καθηγητής
9) Βέργος Στέργιος, Καθηγητής
10) Μαντάνης Γεώργιος, Καθηγητής
11) Νταλός Γεώργιος, Αν. Καθηγητής (Προϊστάμενος Τμ. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου)
12) Καραστεργίου Σωτήριος, Αν. Καθηγητής
13) Παπαδόπουλος Ιωάννης, Αν. Καθηγητής
14) Σκαρβέλης Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής
14) Τσέλιγκας Ηλίας, Δ/ντής Δασών Ν. Καρδίτσας
15) Πραντσίδου Γιαννούλα, Δασάρχης Καρδίτσας

 

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

1) Μπάμπαλης Αθανάσιος, ΜA (Καθηγητής Εφαρμογών Τμήματος Σχεδ. & Τεχν. Ξύλου)
2) Αβραμούλη Δήμητρα, MSc (Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήματος Σχεδ. & Τεχν. Ξύλου)
3) Νινίκας Κων/νος ΕΤΠ (Τμήματος Σχεδ. & Τεχν. Ξύλου-Επίπλου)
4) Ράμμου Αικατερίνη ΕΤΠ (Τμήματος Σχεδ. & Τεχν. Ξύλου-Επίπλου)
5) Μπόθος Γεράσιμος ΕΡΔΙΠ (Τμήματος Σχεδ. & Τεχν. Ξύλου-Επίπλου)
6) Τρίγκας Μάριος (Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Σχεδ. & Τεχν. Ξύλου-Επίπλου)
7) Μπιρμπίλης Δημήτριος (Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Σχεδ. & Τεχν. Ξύλου-Επίπλου)
8) Σιδεράς Αδαμάντιος, MSc (Εργαστηριακός Συνεργάτης Τμήματος Σχεδ. & Τεχν. Ξύλου-Επίπλου)
9) Τσιούκας Θωμάς, MSc (Εργαστηριακός Συνεργάτης Τμήματος Σχεδ. & Τεχν. Ξύλου)
10) Πρεμενιώτου Ελένη, MSc (Εργαστηριακή Συνεργάτης Τμήματος Σχεδ. & Τεχν. Ξύλου)
11) Λιάμας Διαμαντής, MSc (Δασολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Δασολογίας & ΦΠ)
12) Αγγελακόπουλος Ιωάννης (Δασοπόνος, Δασαρχείο Καρδίτσας)
13) Κατσιαμπούρας Δημήτριος (Δασολόγος, Δ/νση Δασών Ν. Καρδίτσας)
14) Παπαβαϊου Χρύσα (Δασολόγος, Δ/νση Δασών Ν. Καρδίτσας)
15) Ντόβας Απόστολος (Δασολόγος, Δ/νση Δασών Ν. Καρδίτσας)
16) Τσιάκας Απόστολος (Δασολόγος, Δασαρχείο Ν. Καρδίτσας)
17) Παπαντώνης Φώτιος (Δασοπόνος, Δασαρχείο Καρδίτσας)
18) Σκουλαράκος Κω/νος ( Δασολόγος, Δασαρχείο Καρδίτσας)
19) Μπουγουλιά Στεργιάνω, MSc (Καθ. Εφαρμογών Τμ. Δασοπονίας & Διαχ. Φ.Π)
20) Ευθυμίου Γεώργιος (Καθ. Εφαρμογών Τμ. Δασοπονίας & Διαχ. Φ.Π.)
21) Φιλίππου Βασίλης (Φοιτητής Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)