15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Καρδίτσα 16-19 Οκτωβρίου 2011
15ΠΔΣ

Αρχική Σελίδα
Χώρος Διεξαγωγής
Πρόσβαση
Διαμονή
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Επιστημονική Επιτροπή
Οργανωτική Επιτροπή
Χορηγοί
Σύνδεσμοι
Οδηγίες
Καταλυτικές Ημερομηνίες
Δήλωση Συμμετοχής

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου σε pdf αρχείο

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου σε word αρχείο(για έκδοση microsoft word 2007)

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου σε word αρχείο(για έκδοση microsoft word 2003)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 16-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου

16.00-18.00: Εγγραφή συνέδρων
18.00-20.00: Έναρξη Συνεδρίου – Κεντρικός Ομιλητής Συνεδρίου, Καθηγητής Απ. Σκαλτσογιάννης: «Κλιματική αλλαγή και αξιοποίηση δασικών πόρων υπό το πρίσμα νέων τεχνολογιών»

21.00: Δεξίωση Συνέδρων (Δημοτικό Αναψυκτήριο Παυσίλυπου)

 

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου

9.00-10.00 Προσκεκλημένος εισηγητής, Επικ. Καθηγητής Δ. Καραμανώλης: «Διαχείριση οικοσυστημάτων και κλιματική αλλαγή»

Πρωϊνές Συνεδρίες

Συνεδρία Α (Αμφιθέατρο)

 

Συνεδρία Β (Αίθουσα Α)

Συντονιστές
Τσιτσώνη Θ. - Γρηγοριάδης Ν.

 

Συντονιστές
Χριστοδούλου Α. - Παπαδόπουλος Ι.

10.00 - 10.15

Α. Κοντογιάννη, Μ. Κωστόπουλος, Μ. Τσιλιγκιρίδου, Θ. K. Τσιτσώνη:
Αξιολόγηση Αστικού Πρασίνου και Κοινή Γνώμη: Η περίπτωση του πάρκου του Πεδίου του Άρεως στη Θεσσαλονίκη.

 

10.00-10.15

Α. Αϊναλή, Ι. Γήτας, Θ. Καταγής,  Α. Πολυχρονάκη:
Διαχρονική παρακολούθηση των αλλαγών των χρήσεων γης με τη χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων περιμετρικά της Λίμνης Κορώνειας στην περιοχή Θεσσαλονίκης.

10.15-10.30

 Β. Καζάνα, Α. Καζακλής, Θ. Μέρου, Ι. Τάκος, Α. Μπουτσιμέα:
Αξιολόγηση επιπτώσεων κινδύνων στο πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης περιοχών NATURA 2000: Η περίπτωση του Ατταβύρου Ρόδου.

 

10.15-10.30

Β. Τσιτσιπάτη, Α. Χριστοδούλου:
Καταγραφή των απόψεων των καταναλωτών ως προς την αξία της τρούφας.

10.30-10.45

Γ. Θανάσης, Θ. Ζάγκας, Π. Γκανάτσας, Θ. Τσιτσώνη:
Δασοκομική έρευνα μεικτών συστάδων μαύρης πεύκης στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου.

 

10.30-10.45

 Δ. Λαζαρίδου, Π. Λατινόπουλος, Ζ. Μάλλιος:
Αποτίμηση της αξίας του αρδευτικού νερού στην περιοχή της Λίμνης Βόλβης.

10.45-11.00

Ν. Γρηγοριάδης, Γ. Σπύρογλου, Π. Κλαπάνης, Σ. Γρηγοριάδης:
Περιγραφή πειραματικής επιφάνειας και πρώτα αποτελέσματα φυσικής αναγέννησης δασικής πεύκης (Pinus silvestris L.) στα Πιέρια όρη.

 

10.45-11.00

Ε. Κόλλιας , Α. Χριστοδούλου:
Έρευνα της συμπεριφοράς των  καταναλωτών στην Ελλάδα για τα πιστοποιημένα προϊόντα ξύλου, που προέρχονται από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση.

11.00-11.15

Ε. Σιδέρη, Β. Σκαλτσογιάννης, Μ. Τσακτσίρα:
Εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας ελληνικών φυσικών πληθυσμών της βαλκανικής Πεύκης (Pinus peuce).

 

11.00-11.15

Ζ. Ανδρεοπούλου, Β. Καραβασίλη:
Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στα πληροφοριακά συστήματα για ηλεκτρονικό εμπόριο στο δασικό τομέα.

11.15-11.30

Δ. Ζάγκας, Δ. Καραμανώλης, Δ. Ράπτης, Θ. Ζάγκας:
Αξιολόγηση της μεθόδου διαχείρισης προστατευτικών συστάδων υβριδογενούς ελάτης (Abies borisii regis) έναντι του φαινομένου κατάπτωσης βράχων.

 

11.15-11.30

Χ. Κολιούσκα, Ζ. Ανδρεοπούλου:
Η κλιματική αλλαγή στο ελληνικό διαδίκτυο.

 

 

11.30-12.00

Διάλειμμα

 

11.30-12.00

Διάλειμμα

Συντονιστές
Σκαλτσογιάννης Α. - Καραμανώλης Δ.

 

Συντονιστές
Μελιάδης Ι. - Μαντάνης Γ.

 

12.00-12.15

Κ. Τσούρη, Θ. Τσιτσώνη, Μ. Τσακαλδήμη:
Μελέτη φυτρωτικότητας σπόρων αυτοχθόνων δασοπονικών ειδών για την παραγωγή φυτευτικού υλικού για αστική χρήση.

 

 

12.00-12.15

Μ. Κουραντίδου, Β. Μπλιούμης:
Επισκόπηση της CVM (Contingent Valuation Method) και εφαρμογή της σε μελέτες αξιολόγησης δασικών οικοσυστημάτων.

12.15-12.30

Κ.Τσαγκάρη, Γ. Καρέτσος, Ν. Προύτσος:
Χωροχρονική παρουσίαση των δασικών πυρκαγιών της Θεσσαλίας (1983-2005)

 

12.15-12.30

 Ι. Μελιάδης, Ι. Σπανός, Μ. Μελιάδης:
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δασικών πληροφοριών.

12.30-12.45

Β. Καμπερίδου, Ι. Μπαρμπούτης:
Η χρήση δασικής βιομάζας για παραγωγή ενέργειας.

 

 

12.30-12.45

Ν. Θεοδωρίδης, Α. Χριστοδούλου:
Στάσεις και αντιλήψεις των κατοίκων της Ν. Ρόδου σχετικά με το περιβάλλον: Εφαρμογή της κλίμακας ΝΕΡ.

12.45-13.00

 Λ. Απατσίδης:
O ρόλος της διαχείρισης στη διαχρονική εξέλιξη των δασών τραχείας Πεύκης Κύπρου  κάτω από την επίδραση της βοσκής.

 

 

12.45-13.00

Μ. Τρίγκας, Ι. Παπαδόπουλος, Γ. Νταλός, Ε. Πρεμενιώτου Ελένη:
Ο ρόλος των συνεργατικών επιχειρηματικών σχηματισμών (clusters) στην πράσινη οικονομία. Η περίπτωση του ελληνικού cluster αειφόρου δόμησης.

13.00-13.15

Μ. Μιαούλης, Μ. Τσακτσίρα, Α. Σκαλτσογιάννης:
Ανάλυση γενετικής ποικιλότητας φυσικών πληθυσμών βαλκανικής ή πενταβέλονου Πεύκης (Pinus peuce) με τη χρήση μοριακών δεικτών.

 

13.00-13.15

Α. Χριστοδούλου, Μ. Κουραντίδου:
Εκτίμηση του κοινωνικού προεξοφλητικού επιτοκίου για επενδύσεις στη δασοπονία, στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας.

13.15-13.30

Ν. Καλαπόδης:
Αρχή της πολυλειτουργικότητας -  προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της θεμελιώδους αυτής αρχής στην ελληνική Δασοπονία.

 

13.15-13.30

Γ. Ξανθόπουλος, Ν. Δουλακάκης:
Διερεύνηση απόψεων για την οργάνωση της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα.

13.30-13.45

Ν. Μανιός:
Διάκριση χορτολιβαδικών εκτάσεων από χέρσους αγρούς με χλωριδική ανάλυση στην προστατευόμενη περιοχή του όρους Παρνασσός.

 

13.30-13.45

 Π. Τσόπελας, Ν. Σουλιώτη:
Νέα δεδομένα στην επέκταση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους σε φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου της Πελοποννήσου και της Ηπείρου.

13.45-14.00

Ν. Ελευθεριάδης, Ν. Νίκου:
Αναψυχικές διαδρομές στην ύπαιθρο

 

13.45-14.00

Α. Παπαδόπουλος, Ι. Ραυτογιάννης, Α. Παντέρα:
Διερεύνηση της αυξητικής συμπεριφοράς και των σχέσεων κλίματος  –  αύξησης στη νέκρωση των ελατοδασών.

Απογευματινές Συνεδρίες

Συνεδρία Α (Αμφιθέατρο)

 

 

Συντονιστές
Βλάχος Χ.-Πλατής Π.

 

 

16.00-17.00

Παρουσίαση ανηρτημένων εισηγήσεων

 

 

 

17.00-17.15

Β. Μποντζώρλος, Χ. Βλάχος, Δ. Μπακαλούδης, J. S. Peris Alvarez:
Διερεύνηση της τροφικής οικολογίας νυκτόβιων αρπακτικών σε μεγάλη χωρική κλίμακα με τη χρήση πολυμεταβλητών στατιστικών μοντέλων: Η περίπτωση της πεπλόγλαυκας (Tyto alba) στα αγροτικά οικοσυστήματα του Θεσσαλικού κάμπου.

 

 

 

17.15-17.30

Ν. Χασάναγας, Π. Μπίρτσας, Χ. Σώκος, K. Παπασπυρόπουλος:
Η θήρα ως «τρόπος ζωής», ως «άθλημα» και ως «χόμπι».

 

 

 

17.30-17.45

Π. Μπίρτσας, Χ. Σώκος, Π. Πλατής, Κ. Μαλλιάρου, K. Παπασπυρόπουλος, Α. Γιαννακόπουλος:
Καιρός και φαινολογία μετανάστευσης και διαχείμασης πτηνών σε οικοσυστήματα της βόρειας Ελλάδας.

 

 

 

17.45-18.00

Κ. Παπασπυρόπουλος, Β. Μπλιούμης, Α. Χριστοδούλου:
H χρήση δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης και η εφαρμογή τους στις κυνηγετικές οργανώσεις.

 

 

 

18.00-18.15

Ε. Τασούλας:
Εκτίμηση της διακύμανσης του πληθυσμού και της παραγωγικότητας της ορεινής πέρδικας στην Ήπειρο με χρήση του λογισμικού Distance Sampling.

 

 

 

18.15-18.30

Χ. Σώκος, Π. Μπίρτσας, K.Παπασπυρόπουλος, Σ. Κελεσίδου, Χ. Μπιλλίνης:
Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη βόρεια, κεντρική και νησιωτική Ελλάδα.

 

 

 

 

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου

9.00-10.00 Προσκεκλημένος εισηγητής, Καθ. Ι. Κακαράς: «Οι εφαρμογές του ξύλου στην Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα»

Πρωϊνές Συνεδρίες

Συνεδρία Α (Αμφιθέατρο)

 

Συνεδρία Β (Αίθουσα Α)

Συντονιστές
Βουλγαρίδης Η. - Νταλός Γ.

 

Συντονιστές
Σπανός Ι. - Σεϊλόπουλος Δ.

10.00-10.15

Κ. Γιαγλή, Η. Βουλγαρίδης:
Χαρακτηριστικά δομής και τεχνικές ιδιότητες ξύλου ελιάς (Oleaeuropaea L.).

 

10.00-10.15

Π. Κατσιμπίρη, Γ. Ευθυμίου, Β. Δέτσης, Α. Σκορδίλης:
Διαχείριση ορεινών περιοχών του δικτύου NATURA 2000. Η περίπτωση του Κισάβου (Όσσα).

10.15-10.30

Κ. Διαμαντής, Δ. Λιάμας, Π. Τσιώρας:
Ζημιές κατά τη μετατόπιση ξύλου οξιάς με το δασικό ελκυστήρα MBtrac 800.

 

 

 

10.15-10.30

 Π. Χασιλίδης,  Ν. Γρηγοριάδης, Δ. Τσαγκουρίδου, Σ. Γρηγοριάδης:
Οι  μελισσοβοσκές Παλιουριού (Paliurus spina Christi) του όρους Πάικου. Η σημασία και  οι δυνατότητες διαχείρισής τους  με βάση τις αρχές της πολλαπλής χρήσης δασών και δασικών εκτάσεων.

10.30-10.45

Σ. Καλαϊτζή, Ι. Φιλίππου:
Απομάκρυνση αλλάτων CCA (χαλκού χρωμίου, αρσενικού) από υπολείμματα εμποτισμένου ξύλου.

 

 

10.30-10.45

Α. Παπαϊωάννου, Σ. Γάκης, Μ. Ορφανουδάκης, Δ. Σεϊλόπουλος, Κ. Κιτικίδου, Η. Πιπινής, Γ. Νικολάου:
Επίδραση του τρόπου διαχείρισης της καστανιάς του Αγίου Όρους στις χημικές ιδιότητες του εδάφους.

10.45-11.00

Γ. Νταλός, Μ. Σκαρβέλης, Δ. Καραμπατζάκης, Α. Σιδεράς:
Εφαρμογές των RFID στην τεχνολογία του ξύλου.

 

 

10.45-11.00

Α. Πασχαλίδου, Κ. Ποϊραζίδης, Α. Μαρτίνης:
Δυναμικές μεταβολές των παρόχθιων οικοσυστημάτων και οικολογικών χαρακτηριστικών του τοπίου του Αλφειού ποταμού.

11.00-11.15

Ι. Παπαδόπουλος, Γ. Νταλός, Ε. Πλατογιάννη:
Έρευνα εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου της ελληνικής αγοράς.

 

 

 

11.00-11.15

Π. Χριστακόπουλος, Δ. Παρώνης,   Μ. Σκαρβέλης, Γ. Καρέτσος, Π. Γκανιάτσας, Κ. Καλαμποκίδης, Ι. Χατζόπουλος:
Παράγοντες που επηρεάζουν μεσοπρόθεσμα τη φυσική αναγέννηση  και αύξηση της χαλεπίου πεύκης στο Πεντελικό όρος.

11.15-11.30

Μ. Σκαρβέλης, Κ. Τζιτζιρής, Ι. Παπαδόπουλος:
Συμπεριφορά στη μετάδοση του ήχου διαφόρων τύπων ξύλινων δαπέδων.

 

 

 

11.15-11.30

Κ. Ποϊραζίδης, Κ. Ζωγράφου, Π. Κορδοπάτης, Δ. Καλύβας, Μ. Αριανούτσου, Δ. Καζάνης, Ε. Κορακάκη:
Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας. 

11.30-12.00

Διάλειμμα

 

11.30-12.00

Διάλειμμα

Συντονιστές
Καραστεργίου Σ. - Σκαρβέλης Μ.

 

Συντονιστές
Ζάγκας Θ. -  Βέργος Σ.

 

12.00-12.15

Σ. Αδαμόπουλος, Η. Βουλγαρίδης, Κ. Πασιαλής:
Ανακύκλωση ξύλου στην Ευρώπη.

 

 

12.00-12.15

Α. Πούλιου, Θ. Θεοχάρης:
Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων – Κύκλος του άνθρακα.

12.15-12.30

Θ. Τσιούκας, Ι. Φιλίππου, Σ.Καραστεργίου:
Μελέτη της μηχανικής αντοχής διαφόρων ξύλινων συνδέσεων τύπου μόρσου - εγκοπής.

 

 

12.15-12.30

Δ. Ράπτης, Δ. Ζάγκας, Δ.Καραμανώλης, Π. Καρνούσκος, Θ. Ζάγκας:
Ανάλυση της δομής των συστάδων μαύρης Πεύκης (Pinus nigra Arn.) στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Ολύμπου.

12.30-12.45

Χ. Λυκίδης, Δ. Μπιρπίλης, Μ. Νικολακάκος, Ε. Σακελλαρίου:
Αξιολόγηση προτεινόμενης τροποποίησης της μεθόδου προσδιορισμού σκληρότητας ξύλου  ΕΝ1534:2000 (μέθοδος Brinell).

 

12.30-12.45

 Ι. Σπανός, Π. Πλατής, Γ. Γιακζίδης, Θ. Σαμαρά, Ε. Χαβαλές, Ε.Ξανθοπούλου:
Παραγωγή φυταρίων από επιλεγμένα δένδρα πειραματικών φυτειών φελλοφόρου δρυός (Quercussuber L.). 

 

Συντονιστές
Στεφανίδης Π. - Στάθης Δ.

 

12.45-13.00

Α. Τσιρούκης, Κ. Γεωργίου, Σ.Βέργος, Β. Αρέτος, Γ. Ζαβάκος, Κ. Θάνος:
Η περιορισμένη φυσική κατανομή της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) - Κυριότεροι περιοριστικοί παράγοντες.

12.45-13.00

Α. Καστρίδης, Δ. Στάθης:
Τα χαρακτηριστικά των κατακρημνισμάτων της ορεινής Χαλκιδικής.

 

 

13.00-13.15

Χ. Καρανίκας, Δ. Μήτρας, Μ. Τσακτσίρα, Α. Σκαλτσογιάννης:
Ισοενζυμική ανάλυση επιλεγμένων ατόμων χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis Mill.) για παραγωγή ρητίνης και εφαρμογή μοριακών δεικτών για την ταυτοποίησή τους.

13.00-13.15

Δ. Μπότσης, Π. Λατινόπουλος, Κ. Διαμαντάρας:
Προσομοίωση βροχόπτωσης – απορροής με τη χρήση της παλινδρόμησης των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης.

 

13.15-13.30

Χ. Παπάζογλου, Κ. Καλαμποκίδης:
Δασική διαχείριση της Χερσονήσου Αμαλής Λέσβου για μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

 

13.15-13.30

Π. Παπάζογλου, Χ. Κυρκενίδης, Ι. Κυρκενίδης:
Υπολογισμός χειμαρρικού περιβάλλοντος με χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Μοντελοποίηση δεδομένων. Αποτύπωση Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου.

 

 

 

13.30-13.45

Η. Κουλουκούρας, Π. Στεφανίδης:
Μικροί ταμιευτήρες του Νομού Τρικάλων και η λειτουργικότητά τους.

 

 

 

13.45-14.00

Μ. Καλαϊτζή, Π. Καραρίζος, Ε.Καραγιάννης:
Aξιολόγηση του βαθμού απόδοσης των ισοπεδωτών γαιών σε σχέση με τη μέθοδο εφαρμογής τους.

 

 

 

Απογευματινές Συνεδρίες

Συνεδρία Α (Αμφιθέατρο)

 

 

Συντονιστές
Σταματόπουλος Ε. - Ζάγκας Θ. 

 

 

17.00-17.15

Αλ. Χριστοδούλου:
Ο περί Δασών Νόμος του 2010 προνοεί για τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και ενοποιεί τους Περί Δασών Νόμους 1967-2010.

     

17.15-17.25

Χ. Αργυροπούλου, Κ. Δούκας:  
Αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος HEPOS σε δάση και δασικές εκτάσεις με τη χρήση των RTK τεχνικών SINGLE BASE και VRS.

 

 

 

17.25-17.35

Ν. Χασάναγας:
Παρουσίαση βιβλίου «Κοινωνιολογία Τοπίου».

     

17.35-17.45

Δ. Μιχαϊλίδης:
Οι απόψεις των νέων αγροτών για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

 

 

 

17.45-17.55

Θ. Ζιούτης:
Σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου (κοπή - σχίση - φόρτωση)

 

 

 

18.00-20.00

Γενική Συνέλευση Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας

 

 

 

 

21.00 Αποχαιρετιστήριο γεύμα Αίθουσα Δεξιώσεων Ξενοδοχείου «Κιέριον»

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου

15:00 Αναχώρηση - επιστροφή συνέδρων